Team coaching
down

effectieve veranderprocessen

observeren. signaleren. begeleiden. Optimaliseren.

De communicatie binnen een team bestaat uit meer dan woorden. Zelfs woorden kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Door de diversiteit aan mensen in een organisatie ontstaat gemakkelijk onbegrip voor andermans standpunt. Het is immers niet altijd eenvoudig om de drijfveren en motivaties van je collega's te doorzien. Zeker wanneer dit verschilt van je eigen kaders en patronen, van datgene wat jij 'normaal' vindt. Deze verborgen dynamiek kan ervoor zorgen dat veel energie verloren gaat aan bijzaken en miscommunicatie. Ik laat jullie zien hoe de verscheidendheid binnen de teamleden in kunt zetten als kracht. Door in beeld te brengen welke dynamieken een rol spelen en op basis hiervan praktische adviezen te geven, kan ik in korte tijd veel winst worden gemaakt richting een effectieve en succescvolle samenwerking.

het moeilijkste aan managen, is de juiste balans vinden.

ik ondersteun en geef advies

groeien als groep en individu.

Op basis van mijn uitgebreide ervaring op het gebied van werving & selectie observeer ik de communicatie binnen een team. Daarnaast wordt door middel van gesprekken duidelijk welke onderliggende oorzaken debet zijn aan de moeizame samenwerking; de verborgen dynamieken. Vervolgens gaan we samen aan de slag om de doelen helder te krijgen, begrip voor elkaars zienswijzen te creëren en de communicatie te verbeteren.

Hierbij geef ik praktische tips en tools om beter te functioneren als groep en als individu. Door logische stappen te nemen, zetten we kortlopende, effectieve veranderprocessen in werking. Wanneer de individuele deelnemers zich begrepen en gewaardeerd voelen, groeit niet alleen het individu, maar stijgt ook het team boven zichzelf uit.

organisatie opstellingen

Tijdens de begeleiding van organisaties maak ik gebruik van opstellingen. Opstellingen helpen in beeld te brengen wat mensen raakt. Welke onderwerpen zijn voor iemand van wezenlijk belang en wat veroorzaakt irritaties. Opstellingen zijn een instrument om helder in beeld te brengen waar een probleem zit. Ze tonen hoe het brein functioneert en wat iemands drijfveren zijn. Hierdoor zijn organisatie opstellingen ideaal om elkaar beter te begrijpen. Door de verborgen dynamieken inzichtelijk te maken kan men beter rekening houden met elkaar en effectiever communiceren.

teambuilding

Wanneer alle neuzen binnen een team dezelfde kant op staan, worden doelen het snelst bereikt. Op het moment dat er te veel afleiding is, verschuift de focus en gaat de flow verloren. Dan loopt het even niet. Tijdens de teambuilding toon ik jullie wat de onderliggende patronen zijn, welke rol het menselijke brein hierin speelt en maak ik je bewust van wat de samenwerking nodig heeft. Ik breng de verschillende overlevingsstrategieën en overtuigingen van de deelnemers in beeld. Deze kunnen immers leiden tot conflicten. Door duidelijk te maken wat onderling speelt en praktische oplossingen aan te dragen, ben ik in staat jullie in korte tijd grote stappen te laten maken richting een efficiënt, succesvol team waar iedereen graag deel vanuit maakt.

indivduen en teams stijgen boven zichzelf uit.
COntact

MT-Bijeenkomst/ Teambuilding/ strategiemeeting

ijslandreizen voor organisaties.

IJsland is de ultieme locatie om als team samen te komen en richting te bepalen. De ruige natuur is een krachtige inspiratiebron. Bovendien biedt IJsland de kans om zonder afleiding aan de slag te gaan. Door echt tijd voor elkaar te nemen en te focussen op de kern van de problematiek, kunnen grote stappen in de goede richting genomen worden. Hierbij wordt iedereen gehoord en is het van belang de confrontatie met elkaar aan te gaan. Door duidelijkheid, creativiteit en gezamenlijk heldere gezamenlijke doelen formuleren wordt het team gesterkt en de dynamiek verbeterd.

Ik neem jullie mee op een onvergetelijke reis. Eentje die leidt naar de machtigste watervallen en de indrukwekkendste geisers, maar vooral ook naar een daadkrachtig en voortvarend team. Samen sterker.